Samarbetsavtalet

Just nu är Jack Russell klubben en

Rasklubb med ett samarbetsavtal med Svenska kennelklubben.

Här nedan kan man läsa avtalet i sin helhet

Tryck på                för att se större