Gryt

Tio-i-topp Gryt 

Faktaruta GRYT


Grytjaktprov finns av två slag: försprängare respektive förliggare.

Sprängaren ska ge sig in i grytet och driva ut viltet utan att angripa det. Viltslagen är i första hand räv, men även grävling.

Förliggaren ska med skall markera för jägaren var i grytet viltet befinner sig. Det ska hållas kvar där så att jägaren kan gräva sig ner.

Alternativt ska hunden komma på inkallning så att viltet kommer fram självmant.

Proven ordnas med särskilda provgryt med levande vilt bakom galler.

I Sverige används grävlingar, i andra länder ofta räv.


10 i Topp Gryt är återinförd

Årsmötet 2023 röstade för motion som inlämnats att återinföra

10 i topp Gryt


2022 var 10 i Topp Gryt borttaget. Anledningen att gryt tillfälligt är borttagen/ pausad är att Jordbruksverket gjorde en utredning på djurens inverkan i konstgryten

Beslut togs på årsmöte 2020 och nu är det med igen

Du kan rapportera in dina resultat under Gryt statuter