Gryt

Tio-i-topp Gryt 

10 i Topp Gryt är återinförd

Årsmötet 2023 röstade för motion som inlämnats att återinföra

10 i topp Gryt


2022 var 10 i Topp Gryt borttaget. Anledningen att gryt tillfälligt är borttagen/ pausad är att Jordbruksverket gjorde en utredning på djurens inverkan i konstgryten

Beslut togs på årsmöte 2020 och nu är det med igen