Lokalombud

Lokalområden och lokalombud

Våra kontaktpersoner ute i landet arbetar för och med Jack Russellklubben.

Detta genom att arbeta för att nå ut till alla våra medlemmar, nya som gamla.


Lokalombuden hjälper dig i närområdet med aktiviteter och annat som är på gång.

Kontaktombuden hjälper till med information om rasen och klubbens aktiviteter

samt aktiviteter som medlemmarna har önskemål om.


Lokalombuden har inte hand om valpförmedling. Valpförmedling finner du på annan

plats på sidan. Kontaktombudet tillsammans med styrelsen skall vara ansiktet utåt

för klubben och dess medlemmar.

Är man intresserad av att vara en kontaktperson i några av våra regioner?

Tveka inte - skicka ett mail till kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Våra nuvarande Lokalombud

Margareta Kellinge

Huskvarna/Jönköping 

Mail: margareta.kellinge@gmail.comJenny Gripskog 

Jönköping 

Mail: jenny.gripskog@hotmail.com