Gryt

Tio-i-topp Gryt 

10 i Topp Gryt är borttagen


Anledningen att gryt tillfälligt är borttagen/ pausad är att Jordbruksverket gjorde en utredning på djurens inverkan i konstgryten

Detta gjordes på ett årsmöte och kommer att tas upp på nästa årsmöte om hur medlemmarna vill ha det framöver, så kanske till nästa år finns det med igen

Och finns det med så kommer också alla som varit ute med sina hundar i gryt att få tilldela sig det under de 2 åren vi inte har haft den kategorin med