STYRELSEN 2013/2014

 

 

styrelsen

Fr.v Susann Lothian, Lena Lövdhal , Sofie Lundqvist, Dennis Forsberg, Jenny Frängqvist, Anna Karlsson

 

 

Ordförande ,ansvarigutgivare /AU/ rep. TF/
sponsring och priser

Dennis Forsberg
Götalandsvägen 217
125 31  Älvsjö
Tel: 0734028237
E-mail: ordforande@jackrussellklubben.se

 

Kassör / AU/utställnings/medlemsregister

Lena Lövdahl

Herrgårdsgatan 3

534 92 Tråvad

0512-423 43, 0704158461

E-mail: kassor@jackrussellklubben.se

 

Suppleant

Anna Wilsson

Tel: 073-5394405

E-mail: suppleant@jackrussellklubben.se

 

Suppleant/(utställning)/aktivitetsansvarig

Ulrika Andersson

Tel: 073-9811319

E-mail: suppleant2@jackrussellklubben.se

 

Webmaster

Christina Björklund (Ulrika Andersson)

E-mail: webmaster@jackrussellklubben.se

 

Redaktör

Vakant
E-mail: red@jackrussellklubben.se

 

Mentalkommittén

Ulrika Andersson - sammankallande 

E-mail: ulrika@truefairytale.se

Anna Wilsson

E-mail: anna@vitsudden.se

 

Mediakomittén

Ansvarig Dennis Forsberg (ansvarig utgivare),
(redaktör RussellNytt) och

Martina Nygren (redaktör TF och HS).

 

 

 

Vice ordförande / lokalombudsansvarig, rep. TF

Susann Lothian
Drösphults gård 1
555 94 Jönköping
Tel:  072-200 31 04

Email:viceordforande@jackrussellklubben.se

 

Sekreterare / AU

Jenny Frängqvist
Vångsta 68
725 92 Västerås
Tel: 0703176831
Email: sekreterare@jackrussellklubben.se

 

Ordinarie ledamot / Avelsrådsansvarig / valpförmedlare

Sofie Lundqvist
Henrik Wranérsgatan 1C
217 53  Malmö
Tel: 0704746017
E-mail: ledamot@jackrussellklubben.se

 

Revisorer

C G Hultin

Ann-Christin Larsson

 

Revisor suppleanter

Anders Lamkén

Lotta berglund

 

Valberedningen

Martina Nygren - sammankallande

Monica Heim Högström

Agneta Näslund

 

Jaktkommittén

Anna Wilsson - Sammankallande

Email: anna@vitsudden.se

Johan Nylen

E-mail: johan@onbygg.se

 

Avelskommittén

Sofie Lundqvist - sammankallande

Dennis Forsberg

Ulrika Andersson

Anna Wilsson

 

Domarkonferens 2014 kommittén

Ewa Nielsen ras representant till SvTek

Lena Lövdahl

Ingrid Saltzman

 

10 topp

Utställning/Lena Lövdahl
Gryt/Anna Wilsson
Viltspår/Johan Nylen
Agility/Anna Eriksson 
Freestyle HTM/Anna Karlsson
Lydnad/Jenny Frängqvist 
Rallylydnad/Jenny Frängqvist