Varför har Jack Russell Terrier en Australisk standard?

Jack Russell Terrier har varit en godkänd ras i Australien sedan 1991.
Den australiska Jack Russell Terriern hade förmånen att ha hängivna och kunniga supporters i The Jack Russell Terrier Club of Australia (Inc.), som grundades 1972. De förde stambok och hade noggrant nedtecknade stamtavlor som kunde styrkas. Klubben har en växande grupp av typlika hundar som fått internationellt erkännande under namnet australisk Jack Russel Terrier.

The Jack Russell Club of Australia var ansvarig för rasens utveckling fram till 1991.
I Australien registrerades 1977 st Jack Russell Terriers år 1988. Den australiska standarden är 
kortfattad, noggrann, beskrivande och internationellt tillämplig.

Australiensarna hade erfarenhet av att tidigare ha utvecklat Border Collien som en godkänd ras och 
Förde fram den till dess nuvarande höga standard. De utnyttjade den kunskapen också på Jack Russell Terrier.

FCI godkände rasen 2001 vilket medförde att Jack Russell Terriern erkändes av SKK.

 

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp av svenska uppfödare ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Källa: Svenska Kennelklubben

 

bild