DNA-test för linsluxation (PLL)

 

I slutet av 2009 togs det fram DNA-test för Linsluxation av AHT (Animal Health Trust) och universitet i Missouri. Linsluxation är en sjukdom som är väldigt smärtsam för den som drabbas. Sjukdomen innebär att linsen lossnar och faller antingen framåt eller bakåt och leder i sin tur till skador och blindhet. När det gäller ögonsjukdomar i rasen så har vi väldigt få fall i Sverige.  Nedärvning av linsluxation är enkel recessiv nedärvning. Nedärvningsschema kommer läggas upp på hemsidan.

Detta test utförs som svabb-test i munnen. Testet visar om hunden är frisk, bärare eller affekterad, av den muterade genen som ger en form av Linsluxation.

SKK har inte ännu validerat detta test och därmed inte heller tagit ställning till om central registrering på SKK av resultat från detta test. SKK kräver idag blodprov på de test som registreras.

AHT har lämnat ut statistik på de som har testats. Tyvärr är denna statistik felaktig gällande Jack Russell Terrier då även JRTC ingår. Jack Russellklubben kommer därför att begära ut namnlista från AHT och sammanställa korrekt statistik för vår ras. Detta kommer att presenteras i vår tidning och hemsida.

För kännedom så har man i Finland testat många hundar med resultatet låg andel bärare och affekterade. Gå gärna in och titta på resultaten som finns upplagda på finska Jack Russellklubbens hemsida: http://www.jackrussellinterrieri.fi/pentuval/pll_tulokset.shtml

De som väljer att testa sin hund innan SKK har validerat testet rekommenderar vi att dessa test skickas till det finska labbet i Helsingfors, Genoscoper AB. Detta eftersom de kan utföra test förutom med svabb-test även med blodprov. Detta kan underlätta vid eventuell framtida central registrering hos SKK.  Inga garantier finns dock att SKK i sådant fall kommer att registrera test retroaktivt. Dessutom kan svabb-tester lätt förorenas av främmande DNA. All nödvändig information om hur du skall gå tillväga för att skicka test till Genoscoper AB finns under följande länk: http://genoscoper.com/pa_svenska

Vidare för att underlätta eventuell central registrering rekommenderar vi att testen görs hos veterinär. Då identifieras hunden vid avläsning av microchip/tatuering. I samband med detta kan du (ägare och veterinär) med fördel fylla i SKK:s remiss för DNA-test (avsedd för blodprov, men kan användas även för svabb-test).Remissen kan du hämta från SKK på denna länk : http://kennet.skk.se/skk/WebFiles/Files/237/remiss-dna.pdf

Remissen skickas till SKK. Glöm inte att ta kopia på den. AK tar gärna emot dels kopia på testresultat från Genoscoper AB och kopia på den av veterinären underskrivna DNA-remissen.

 

Dessa underlag skickas till någon av oss i avelskommittén

 

// Avelskommittén