CHAMPIONGALLERIET

 

HAR DIN HUND BLIVIT CHAMPION?

 

Samma hund får förekomma en gång per galleri. Man kan maila in fler championtitlar. Gallerier byggs på vart efter som ni skickar in, så finns inte ert galleri med just nu kan ni ändå skicka in. Galleriet är indelat i olika aktivitetsgrenar för att man lättare ska få en överblick på hundarna. Det är ägaren till hunden som ansvarar för att uppgifterna är rätt!

 

Maila följande till webmaster@jackrussellklubben.se:

- Bild i JPG format (OBS!! BILDERNA SKA VARA RENA FRÅN TEXT)
- Namn inkl titlar
- Reg nr
- Uppfödare
- Ägare 

 

Inget annat än ovanstående tas med.

 

JRK förbehåller sig rätten att förutom i fotogalleriet fritt placera insända bilder på hemsidan samt att använda bilder i klubbens publikationer såsom i klubbtidning, på informationsblad och i andra trycksaker i klubbens regi.