AVEL OCH HÄLSA

 

Jack Russell Terrier - avelsarbete

Här kommer du som uppfödare att hitta länkar som på olika sätt handlar om avelsarbetet med Jack Russell terrier. Här kommer vi att publicera artiklar och nyheter som gäller avelsarbetet.

 

Du är också välkommen att sända bidrag till sidan. Artiklar som JRK bedömer ha ett allmänintresse för uppfödare av rasen kommer att publiceras under avel och hälsa.

 

Du skickar dina bidrag till webmaster@jackrussellklubben.se

 

valpkull

 

Avelskomittén

 

Klubben har ett avelsråd som består av:

Sofie Lundqvist

Dennis Forsberg

 

JRKs avelskommitté ska årligen

punkt medverka på SvTek/SKK:s avelskonferenser. Samt redogöra konferenserna genom minnesanteckningar på JRKs hemsida och JRT-nytt

punkt regelbundet förankra sitt arbete i JRK:s styrelse.

punkt inför JRK:s årsmöte upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för kommande arbetsår.

punkt skall minst sammanträda ”fysiskt” två gånger per år, varav den ena gången skall sammanfalla med klubbens årsmöte där också en redovisning av årets arbete presenteras.

punkt fungera som en hjälpfunktion till styrelsen, vara styrelsen behjälplig som ”remissinstans” i frågor som rör JR framtid i ett avelsperspektiv.

 

AK skall inte arbeta med följande:

punkt valpförmedling

punkt hanhundsförmedling

punkt vara expertgrupp i medicinska frågor

punkt individbaserad avelsrådgivning (föreslå kombinationer)

punkt avelsspärra individer

 

Etiska riktlinjer för JRKs avelskommitté

punkt Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och riktlinjer, med rasens välfärd i fokus.

punkt Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i sina kontakter med medlemmar.

punkt Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt.