statuter

          Välkomna till

  Jack Russell Klubben

Rasklubben för SKK-registrerade JRT

Information och regler


  • Tävlan öppen för alla SKK registrerade JRT


 • Tävlingspoängen beräknas per kalenderår , dvs mellan den 1/1 - 31/12. Gäller endast svenska resultat.


 • Det är bara officiella starter som räknas.


 • Poäng


 • Godkänt resultat Apell 10p
 • Uppflyttning Appell 15p
 • Godkänt resultat Lägre 20p
 • Uppflyttning från Lägre 25p
 • Godkänt resultat Högre 30p
 • Uppflyttning från Högre 35p
 • Godkänt resultat Elit 45p
 • Certifikatpoäng 60p
 • Certifikat 120p
 • Brukschampionat 180p


 • Max 5 tävlingar räknas
 • Saknar du resultat?

Kontakta ansvarig för Tio-i-topp bruks

Ulrika Andersson,

E-post: tioitopp@jackrussellklubben.se


KONTAKT


E-post till alla i styrelsen

kontaktastyrelsen@jackrussellklubben.se


Skicka in material eller synpunker på hemsidan till:

webmaster@jackrussellklubben.se


Vill du bli medlem?